ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα στις 19/07/2016 πραγματοποιήθηκε έλεγχος  από την Ελληνική

 Αστυνομία παρουσία εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε παράρτημα της Πολυκλινικής Αθηνών και στη ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΑΕ Κλινική Αθηνών.

 

Σημειωτέον ότι στο παράρτημα Πολυκλινικής Αθηνών οι εργαζόμενοι ως φύλακες  είχαν προσληφθεί με τις  «νέες»  συμβάσεις απευθείας από το Υπουργείο Υγείας.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων στην πρωινή βάρδια διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

 

Στο παράρτημα της Πολυκλινικής Αθηνών απασχολούνταν τρία άτομα ως προσωπικό ασφαλείας χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.2518/1997 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/2008.

 

Το ίδιο συνέβη και στον έλεγχο στη ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ ΑΕ Κλινική Αθηνών όπου απασχολούνταν δύο εργαζόμενοι.  Το Τ.Α.  Ομόνοιας κίνησε τη διαδικασία αυτόφωρου.

 

          Ευχαριστούμε το Τ.Α. Ομόνοιας, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα στις καταγγελίες.

 

 

 

 

 

 

 

Για την Ομοσπονδία