ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

H Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Υπογράφοντας όλες τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και συμμετέχοντας σε όλες τις επιτροπές τροποποίησης του Ν.2518/97 - στην περιγραφή του επαγγελματικού περιγράμματος του κλάδου - με συμμετοχή εκπροσώπων μας στην επιτροπή αξιολόγησης ΕΟΠΠΕΠ.....

Κύριε Υπουργέ,

Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματός μας εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφού η φύση εργασίας έχει να κάνει αποκλειστικά με την ασφάλεια. Κατανοείτε λοιπόν ότι το επάγγελμά μας έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες. Σας παραθέτουμε σημαντικά θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς σας και δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις.

  1. Τήρηση ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. Αφενός η τροποποίηση του Υπουργείου είχε ως στόχο την πάταξη της «μαύρης εργασίας» και την αδήλωτη παράνομη υπερωριακή απασχόληση με σαφή πρόθεση την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από πλευράς των εργοδοτών και υπέρ των εργαζομένων. Αφετέρου όμως, λόγω της ειδικής φύσεως του επαγγέλματος και του κυλιόμενου ωραρίου βαρδιών των συναδέλφων, αλλά και του ότι στατιστικά ο κλάδος μας λόγω ιδιαιτερότητας εργάζεται με 40% και πλέον έκτακτες εργασίες κατ’ απαίτηση των πελατών-συμβολαίων, προκαλεί τρομερή δυσχέρεια η αναγκαιότητα εναρμόνισης με την τελευταία νομοθεσία.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο :  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 3147