ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Όπως σας είχαμε επισημάνει σε προηγούμενη ανακοίνωση, πέρασε από τη βουλή η τροπολογία, η οποία δίνει παράταση 6 μηνών στις άδειες εργασίας, οι οποίες είχαν λήξει και δεν είχαν ανανεωθεί λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν.

Παράλληλα με άλλη τροπολογία συνεχίζονται οι εξετάσεις πιστοποίησης με το παλιό κανονιστικό πλαίσιο έως ότου αυτές διαμορφωθούν με το καινούργιο κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από το Ν.4186/2013.....

Εδώ να επισημάνουμε ότι για τις ανωτέρω τροπολογίες το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας είχε προβεί σε άμεσες συναντήσεις με τα υπουργικά γραφεία Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας αντίστοιχα, όπου με εύστοχες παρεμβάσεις της δόθηκε και η οριστική λύση στο μείζον θέμα που απασχολούσε τον κλάδο.

Συνημμένο :  2828